Елин Господинов Топалов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900028010
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Никола Славков" 41, партер
Телефон: (02) 9523721
Факс: (02) 9523721
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.11.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 03.11.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 03.11.1993 г.

Печат   Имейл