Елинка Асенова Лютова

1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00
Личен номер: 1000380310
Колегия: София
Адрес: 1336; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Люлин-6", бл. 615, вх. Г, ап. 84
Телефон: (0886) 151241
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.4.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 26.3.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №17 / 26.3.1997 г.

Печат   Имейл