Елина Пламенова Русева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500524110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; бул. Мария Луиза 9-11, ет. 7
Телефон: (02) 9355100
Факс: (02) 9355166
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.7.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 05.7.2011 г.

Печат   Имейл