Елина Василева Вардева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800123410
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Житница" 19
Телефон: (02) 9603242
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 15.10.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 19.9.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 19.9.2001 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.10.2005 г.

Печат   Имейл