Елизавета Георгиева Караджова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500165010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Света София" №8, ет. 2, офис. 201. Телефон: (02) 4834043

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.1.1987 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №24 / 30.12.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието № / 07.1.1987 г.

Печат   Имейл