Елизабета Миланова Кръстева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200037210
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Македония" № 24, партер, ап. 24
Телефон: (02) 9531386
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.11.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 20.10.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 20.10.1999 г.

Печат   Имейл