Елеонора Ангелова Паскалева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200118610
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Гургулят" 17, ет. 2
Телефон: (088) 9720445
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 08.5.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 24.4.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 24.4.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.06.2006 г.

Печат   Имейл