Елен Петров Атанасов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600217410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, Търг. дом, ет. 1, к-ра 141
Телефон: (02) 9865013
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.2.1991 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №18 / 29.11.1990 г.

Печат   Имейл