Еленка Стойнева Йорданова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000515210
Колегия: София
Адрес: 2000; област: Софийска; община: Самоков; град: гр. Самоков; ул. Проф. Васил Захариев 16
Телефон: (0895) 462445
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.4.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 14.7.1992 г.

Печат   Имейл