Еленка Стефанова Наимович - Трендафилова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400157510
Колегия: София
Адрес: 1680; област: София; община: Столична; град: София; бул. "България" 50, бл. 2, вх. 2, ет. 5, ап. 15
Телефон: (02) 589240
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 20.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 06.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №20 / 06.12.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2011 г.

Печат   Имейл