Елена Чавдарова Георгиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500583010
Колегия: София
Адрес: 1574; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Шипченски проход" №65, ет. 3 Телефон: (088) 8297090

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.3.2014 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 18.2.2014 г.

Печат   Имейл