Елена Цекова Богденова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700172910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; пл. "Славейков" 11, ет. 4, ст. 3
Телефон: (02) 9810689
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 26.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 12.11.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 12.11.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 05.12.2006 г.

Печат   Имейл