Елена Стоилова Трифонова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300300710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. Ботевградско шосе 459
Телефон: (02) 8921190
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.4.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 26.3.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №8 / 26.3.2003 г.

Печат   Имейл