fbpx

Елена Румянова Илиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200556010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Уилям Гладстон" 9 Телефон: (02) 9812073
Факс: (02) 9812073

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 06.12.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №37 / 04.12.2012 г.