Елена Николова Чернева-Маркова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900206410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Г. С. Раковски" 127, ет. 1, к-ра 127 Телефон: (02) 9811514

Статус:
Дата на първоначално вписване: 02.9.1985 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №14 / 31.7.1985 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: несъвместимост от 09.04.2012 г.

Печат   Имейл