Елена Николова Ташкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400252610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" № 1А, Търг. дом, ет. 4, к-ра 407
Телефон: (089) 8753659
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 05.4.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 21.3.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №14 / 21.3.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 14.11.2008 г.

Печат   Имейл