Елена Николова Димова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600143410
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Лайош Кошут" 39
Телефон: (02) 8523745
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.2.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 28.1.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 28.1.1993 г.

Печат   Имейл