Елена Иванова Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200150910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Позитано" 3, ет. 2, к-ра 19
Телефон: (02) 9874959
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 20.6.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 06.6.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 06.6.2001 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 03.01.2008 г. до 03.01.2011 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 22.05.2008 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 30.09.2008 г. до 30.12.2008 г.

Печат   Имейл