Елена Георгиева Христова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400197410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 12, ет. 1
Телефон: (02) 9816033
Факс: (02) 9816033
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.4.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №7 / 08.4.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №32 / 08.4.1998 г.

Печат   Имейл