Елена Георгиева Тодорова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200046510
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Акад. Иван Гешов" № 104
Телефон: (02) 8182770
Факс: (02) 8509347
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 01.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №34 / 01.10.2003 г.

Печат   Имейл