Елена Божкова Бобева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300308310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Асен" 2Б
Телефон: (02) 9813134
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.12.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 22.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №32 / 22.11.2001 г.
Наказание: Порицание наложено на 28.09.2009г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.10.2009 г.

Печат   Имейл