Елеазар Теодосиев Плахаров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200045010
Колегия: София
Адрес: 1729; област: София; община: София; град: гр. София; ж.к. "Младост" 1А, бл. 511, вх. 3, ет. 5, ап. 68 Телефон: (02) 8864068

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.8.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 22.6.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №29 / 22.6.2000 г.
Наказание: Порицание наложено на 20.12.2012г.

Печат   Имейл