Екатерина Юлиева Златанова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000309610
Колегия: София
Адрес: 1124; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Цар Иван Асен ІІ" 34, ет. 2
Телефон: (073) 38101
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 15.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 01.10.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 01.10.2003 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.07.2008 г.

Печат   Имейл