Екатерина Райкова Джурова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900391010
Колегия: София
Адрес: 1164; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Кръстьо Сарафов" 26
Телефон: (02) 8664411
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.3.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 26.2.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №57 / 26.2.2003 г.
Наказание: Порицание наложено на 13.02.2009г.

Печат   Имейл