Екатерина Илиева Матеева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800359010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Славянска" 18А
Телефон: (02) 9813690
Факс: (02) 9813690
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.4.1988 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №106 / 01.4.1988 г.

Печат   Имейл