fbpx

Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500239010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Г. С. Раковски" № 99, ет. 2, ст. 25
Телефон: (02) 9806134
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 14.10.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 30.9.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 30.9.1998 г.