Екатерина Атанасова Спасова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000016110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша"1А, Търг. Дом, ет. 2, к-ра 213
Телефон: (02) 9870010
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 23.6.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-911 / 30.5.1986 г.

Печат   Имейл