Екатерина Андонова Динова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700554810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. Младост 1, бл. 14А, офис 2, партер Телефон: (02) 9788350

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.11.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №34 / 13.11.2012 г.

Печат   Имейл