Екатерина Ангелова Стратиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300025310
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Доспат" 3
Телефон: (02) 9520270
Факс: (02) 9520270
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.11.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №27 / 15.10.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №41 / 15.10.1992 г.

Печат   Имейл