Евлампия Антонова Илиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200250210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Петър Берон 6
Телефон: (02) 9810377
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.6.1970 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №589 / 03.2.1969 г.

Печат   Имейл