Евелина Божилова Димитрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100094510
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Г. С. Раковски" 180; бул. "Ал. Стамболийски" 30
Телефон: (02) 9867265
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.1.1987 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №19 / 23.10.1986 г.

Печат   Имейл