Евдокия Владимирова Самарджиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100185610
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Възраждане; град: София; ул. "Средна гора" №129. Телефон: (088) 8738583

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 07.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №41 / 07.4.2004 г.

Печат   Имейл