Евгени Николаев Христов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000427510
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: София; град: гр. София; ж.к. "Зона Б - 5", бл. 11, вх. "Б", ап. 107
Телефон: (088) 8638353
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.7.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 26.6.2007 г.

Печат   Имейл