Евгени Методиев Евгениев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000240310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Бистрица" №9, ет. 2, офиси 4 и 5. Телефон: (02) 8527151
Факс: (02) 9523381

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.4.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 26.3.1997 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 26.3.1997 г.

Печат   Имейл