fbpx

Евгения Илиева Маламова-Димова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600190710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Асен" 5, ет. 2, к-ра 11
Телефон: (02) 9819264
Факс: (02) 9864338
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.11.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 20.10.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 20.10.1999 г.