Евгения Димитрова Енчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000105310
Колегия: София
Адрес: 1404; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Стрелбище", бл. 27, вх. 5, ет. 6, ап. 84
Телефон: (02) 8585731
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 06.7.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 22.6.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 22.6.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.06.2006 г.

Печат   Имейл