Евгения Владимирова Колева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200310710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, ет. 2, кантора
Телефон: (088) 7357258
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.8.1987 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №10 / 18.6.1987 г.

Печат   Имейл