Евгений Севдалинов Стайков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000507410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; пл. Св. Неделя 16, ет. 6 Телефон: (02) 9223424
Факс: (02) 9441524

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 09.2.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №1 / 18.1.2011 г.

Печат   Имейл