Евгений Златков Чаракчиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300169410
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Дамян Груев" 28
Телефон: (02) 9811432
Факс: (02) 9811432
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 17.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 04.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 04.3.1999 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 05.10.2005 г.
Възобновяване: Възобновена дейност от 01.01.2007 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2007 г.

Печат   Имейл