Ева Владимирова Живкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200014410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Лавеле" 32, ет. 3, к-ра 28
Телефон: (02) 9871280
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.12.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №23 / 17.11.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №36 / 17.11.1993 г.

Печат   Имейл