Евангелина Ганчева Енчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200069310
Колегия: София
Адрес: 1799; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Младост" 2 , бл. 201, ет. 13, ап. 68
Телефон: (02) 8843349
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.5.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 02.3.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №16 / 02.3.1994 г.

Печат   Имейл