Драгомир Тодоров Желязков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200487310
Колегия: София
Адрес: 1301; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Пиротска" №12, ет. 2.
Телефон: (02) 9853070
Факс: (02) 9801744
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 28.4.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 30.3.2010 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 05.05.2011 г.

Печат   Имейл