Драгомир Николов Стайков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100143810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" 1А, ет. 3, к-ра 360 Телефон: (02) 9895385

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.5.1956 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 10.02.2012 г.

Печат   Имейл