Драгомир Веселинов Василев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600287510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Витоша" № 1А, ет. 2, к-ра 236
Телефон: (02) 9861628
Факс: (02) 9861628
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 07.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №55 / 07.4.2004 г.

Печат   Имейл