Дорина Орлинова Христова - Коева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200198410
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Янко Сакъзов" 21- В, партер.
Телефон: (02) 9447027
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 21.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 06.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №6 / 06.12.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.11.2011 г.

Печат   Имейл