Дора Славеева Лялева

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1900076810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Манастирски ливади", бл. 66, вх. А, ет. 1
Телефон: (088) 8709037
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 07.7.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.6.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №169 / 23.6.2004 г.

Печат   Имейл