Дора Пенчева Райчинова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1900185410
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Витоша" №140.
Телефон: (02) 9530946
Факс: (02) 9549151
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.12.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 22.11.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №15 / 22.11.2001 г.

Печат   Имейл