Донка Димитрова Паскалева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800035710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Коста Лулчев" 60, вх. Е, ет. 2, ап. 7
Телефон:
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.7.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 23.4.2002 г.
Наказание: Порицание наложено на 17.11.2011г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 16.12.2011 г.

Печат   Имейл