Донка Георгиева Цолова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500173910
Колегия: София
Адрес: 1142; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Васил Левски" № 63, ет. 2, ап. 4
Телефон: (02) 9899568
Факс: (02) 9899568
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 04.3.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №3 / 04.3.1999 г.

Печат   Имейл