Доника Георгиева Пеева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700494310
Колегия: София
Адрес: 1302; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Александър Стамболийски" № 186, бл. 6, ап.29 Телефон: (02) 9314913
Факс: (02) 9314913

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 15.9.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 13.7.2010 г.

Печат   Имейл